Borta bra men Hemmavé bäst

– samverkan för ökad hållbarhet

Mitt i Götene centrum med nära till allt har vi byggt en ny utemiljö och kompletterat med nya hyreslägenheter med hög standard och samtidigt mycket höga hållbarhets- och kulturella värden. Vi har gjort detta i en unik nära samverkan med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle och flera andra samarbetspartners. Lär känna vårt kvarter och den fantastiska nya utemiljö som anlades i samband med nyproduktionen av bostäder.

“Detta samverkansprojekt speglar Unescos värderingar, då det inte bara skapar hållbara boendemiljöer, utan även främjar biologisk mångfald och sociala mötesplatser. Det är ett exempel på hur samarbete och innovativt tänkande kan forma en mer hållbar framtid för kommande generationer.”

Lena Sommestad, ordförande Svenska Unescorådet

Detta hittar du i kvarteret

Alsborgsgatan

Här har vi under 2023 byggt 56 hyreslägenheter om 1,…

Melonen

Melonen är GöteneBostäders första bostadsområde på fastigheten Melonen 6. Det…

Heldesborg

Heldesborg är ett trygghetsboende för personer från 70 år och…

Innergården

I samband med att GöteneBostäder byggde 56 nya lägenheter i…

P-elbil

Med sitt centrala läge har fastigheten Melonen 6 redan sedan…

P-garage

Med sitt centrala läge har fastigheten Melonen 6 redan sedan…

Källsortering

Alsborgsgatan, Melonen och Heldesborg har vardera ett miljöhus där matavfall,…