Om

Att utveckla kvarteret Hemmavé har varit ett projekt med fokus på hållbarhet och människor som GöteneBostäder genomfört främst i samarbete med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Men som det lilla bolag vi är hade vi aldrig kunnat åstadkomma så mycket utan samverkan med flera andra aktörer. På samma sätt har FN:s globala mål och Boverkets systematik för ekosystemtjänster varit mycket värdefulla för oss för att prioritera och träffa rätt i de olika hållbarhetsutmaningarna.

Läs mer på Götenebostäders hemsida

GöteneBostäder

AB GöteneBostäder, ett av Götene kommuns helägda allmännyttiga bostadsbolag, äger…

Biosfärområdet

Ett av världens modellområden för hållbar samhällsutveckling Biosfärområde Vänerskärgården med…

Samarbetspartners

Även om arbetet med kvarteret Hemmavé drivits av GöteneBostäder i…