P-garage

Med sitt centrala läge har fastigheten Melonen 6 redan sedan tidigare haft en relativt låg andel bilägare. Nya parkeringslösningar för alla boende i kvarteret ansågs ändå viktigt i samband med nyproduktionen av lägenheter i kvarteret. Götene kommun har ingen uttalad parkeringsnorm, efter genomfört byggprojekt är andelen parkeringar på Melonen 6 dock inte högre än 0,45 i förhållande till antalet lägenheter.

Kvarteret saknade sedan tidigare möjlighet till garageparkering, viss efterfrågan har dock funnits för detta bland befintliga hyresgäster. En av de viktigare målsättningar med att bygga nya lägenheter har varit att locka äldre villaägare i kommunen att lämna sina hus och flytta in i lägenhet till förmån för barnfamiljer som behöver större boende. Det bedömdes att flera av dessa också skulle efterfråga garageplatser. Därför byggdes en garagelänga med 12 platser och inledningsvis motorvärmare på kvarterets större parkering. Fortfarande fanns dock många vanliga p-platser kvar där.

Med undantag för de redan utbyggda billaddningsplatserna har de flesta övriga p-platser i kvarteret motorvärmare. Garagelängans sadeltak i söderläge är dock en viktig komponent för nästa steg i laddinfrastrukuren för elbilar på Melonen 6. Här kommer solceller kunna spela en viktig roll och sannolikt i kombination med batterier. På sikt kommer billaddning därmed kunna erbjudas på många biluppställningsplatser i kvarteret.

Allt i området P-garage

Parkeringar
Garagetak mot söder
Mångfunktionell utemiljö
Pollinervänliga växter
Ekosystemtjänster
Naturpedagogik
Nära till lokaltrafik
Unesco Biosfärområde
Platåbergens Unesco globala Geopark
Närhet till det mesta
Spännande arbetsmarknad
Samverkan mellan olika intressenter