Om Melonen

Melonen är GöteneBostäders första bostadsområde på fastigheten Melonen 6. Det färdigställdes 1992 och består av 45 lägenheter i storlekarna 1, 2, 3 och 4 rum och kök som finns i två punkthus på Heldegatan 2 och 4. Lägenheterna i husen har ljusa och fina planlösningar med balkonger eller uteplatser varav många har en hängivande utsikt mot såväl Kinnekulle som den lantliga miljö som omger Götene.

Att det skulle byggas sexvåningshus i Götene centrum var inte en självklarhet för alla när detaljplanen för detta kvarter arbetades fram under 1980-talet. Men planen gick igenom och i samband med byggnationen gjordes en unik konstinstallation i form av en spektaktulär ”krandans”. Denna leddes av Leif Olsson, en lokal kulturpersonlighet med många olika strängar på sin lyra.

I samband med nyproduktion av lägenheter på Alsborgsgatan 2023 fick hela kvarteret också en helt ny utemiljö med anknytning till det lokala landskapet, med mycket grönska och ekosystemtjänster. Den ger plats för social samvaro, lek, konstutställningar och andra kulturupplevelser för alla åldrar. Ett antal p-platser med laddinfrastruktur för elbilar finns tillgängliga att hyra på fastigheten. I och med byggprojektet har också ett hushållsnära och underjordiskt återvinningssystem byggts för de vanligaste förpackningarna samt returpapper för alla hyresgäster i kvarteret. Projektet genomfördes i en unik samverkan med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Läs mer på Götenebostäders hemsida