Om Heldesborg

Heldesborg är ett trygghetsboende för personer från 70 år och uppåt i livserfarenhetsskalan. Det färdigställdes av GöteneBostäder 2013 och består av 21 lägenheter i storlekarna 1 och 2 rum och kök belägna i ett fyravånings punkthus på Lidköpingsvägen 6. Till skillnad från ett äldreboende har ett trygghetsboende ingen egen personal utan liknar mer ett vanligt lägenhetsboende.

Utöver trygghetslägenheterna finns ett antal lokaler i huset som hyrs av Götene kommun. Bland annat driver kommunens Kultur- och fritidsverksamhet här en Träffpunkt för seniorer från hela kommunen.

I samband med nyproduktion av lägenheter på Alsborgsgatan 2023 fick hela kvarteret också en helt ny utemiljö med anknytning till det lokala landskapet, med mycket grönska och ekosystemtjänster. Den ger plats för social samvaro, lek, konstutställningar och andra kulturupplevelser för alla åldrar. Ett antal p-platser med laddinfrastruktur för elbilar finns tillgängliga att hyra på fastigheten. I och med byggprojektet har också ett hushållsnära och underjordiskt återvinningssystem byggts för de vanligaste förpackningarna samt returpapper för alla hyresgäster i kvarteret. Projektet genomfördes i en unik samverkan med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle.

Läs mer på Götenebostäders hemsida