Heldesborg

Träd
Mångfunktionell utemiljö
Pollinervänliga växter
Ekosystemtjänster
Naturpedagogik
Nära till lokaltrafik
Unesco Biosfärområde
Platåbergens Unesco globala Geopark
Närhet till det mesta
Spännande arbetsmarknad
Samverkan mellan olika intressenter