FN:s globala mål

En av Svenska FN-förbundets fokusfrågor är Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling. De globala målen är 17 ambitiösa och universella mål som antogs av världens ledare 2015. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030 i världens alla länder.

Vi har använt oss av FN:s globala mål för hållbar utveckling. Här nedan kan du se de globala mål som vi arbetat med i vårt projekt. Om du vill läsa mer om FN:s globala mål för hållbar utveckling kan du göra det på FN:s hemsida.

1. INGEN FATTIGDOM
2. INGEN HUNGER
3. GOD HÄLSA OCH VÄLBEFINNANDE
4. GOD UTBILDNING
5. JÄMSTÄLLDHET
6. RENT VATTEN OCH SANITET FÖR ALLA
7. HÅLLBAR ENERGI FÖR ALLA
8. ANSTÄNDIGA ARBETSVILLKOR OCH EKONOMISK TILLVÄXT
9. HÅLLBAR INDUSTRI, INNOVATIONER OCH INFRASTRUKTUR
10. MINSKAD OJÄMLIKHET
11. HÅLLBARA STÄDER OCH SAMHÄLLEN
12. HÅLLBAR KONSUMTION OCH PRODUKTION
13. BEKÄMPA KLIMATFÖRÄNDRINGARNA
14. HAV OCH MARINA RESURSER
15. EKOSYSTEM OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
16. FREDLIGA OCH INKLUDERANDE SAMHÄLLEN
17. GENOMFÖRANDE OCH GLOBALT PARTNERSKAP