P-elbil

Med sitt centrala läge har fastigheten Melonen 6 redan sedan tidigare haft en relativt låg andel bilägare. Nya parkeringslösningar för alla boende i kvarteret ansågs ändå viktigt i samband med nyproduktionen av lägenheter i kvarteret. Götene kommun har ingen uttalad parkeringsnorm, efter genomfört byggprojekt är andelen parkeringar på Melonen 6 dock inte högre än 0,45 i förhållande till antalet lägenheter.

Efterfrågan av laddmöjligheter för elbilar har hittills varit låg bland GöteneBostäders hyresgäster. Men i och med nyproduktionen på Alsborgsgatan finns ett ökande intresse för detta, inte minst från nyinflyttade hyresgäster som sålt villan. Därför blev byggprojektet också ett naturligt startskott och en testbädd för bolaget att erbjuda sådana tjänster. En av kvarterets parkeringar har därför fått ett antal laddare med upp till 11 kW effekt och kommer i ett första steg byggas ut med nya laddare i takt med att efterfrågan ökar.

I anslutning till denna parkering finns också två p-platser utmed Alsborgsgatan som är förberedda för och planeras få publika kommersiella snabbladdare upp till ca 300 kW så snart sådan effekt kan göras tillgänglig i centrala Götene. Ett samtal om samarbete kring detta pågår med Kinnekulle Energi. Genom att göra en sådan satsning publik går den att motivera ekonomiskt och samtidigt kommer den vara bekvämt belägen i direkt anslutning till bolagets fastighet.

Områdets andra parkering, som dessutom har en garagelänga med sadeltak i söderläge, är planerad för nästa steg i kvarterets laddinfrastrukur. Här kommer solceller kunna spela en viktig roll och sannolikt i kombination med batterier.

Allt i området P-elbil

Dagvattenmagasin
Ladda med förnyelsebar el
Mångfunktionell utemiljö
Pollinervänliga växter
Ekosystemtjänster
Naturpedagogik
Nära till lokaltrafik
Unesco Biosfärområde
Platåbergens Unesco globala Geopark
Närhet till det mesta
Spännande arbetsmarknad
Samverkan mellan olika intressenter