Melonen

Allt i området Melonen

Biokol
Lantlig utsikt
Mångfunktionell utemiljö
Pollinervänliga växter
Ekosystemtjänster
Naturpedagogik
Nära till lokaltrafik
Unesco Biosfärområde
Platåbergens Unesco globala Geopark
Närhet till det mesta
Spännande arbetsmarknad
Samverkan mellan olika intressenter