GöteneBostäder

AB GöteneBostäder, ett av Götene kommuns helägda allmännyttiga bostadsbolag, äger och förvaltar ca 460 hyreslägenheter och ett tjugotal lokaler i tätorterna Götene, Källby och Lundsbrunn. Hos oss hittar du ett varierande lägenhetsbestånd med varierande hyresnivåer i välskötta fastigheter från 1950-talet och fram till nutid.

Vi och våra kunder

GöteneBostäder utgör ett av Sveriges minsta kommunala bostadsbolag. Med relativt få lägenheter och endast ett tiotal anställda kan vi hålla nära och personliga kundrelationer. Vi strävar efter att ha nöjda hyresgäster och genomför regelbundna kundenkäter med efterföljande handlingsplaner för att ständigt förbättra oss. Dessutom får vi alltid kontinuerlig och värdefull feedback i de dagliga möten med kunderna. Våra hyresgäster uppskattar särskilt de prisvärda lägenheterna samt vår personliga och tillgängliga service.

Följ med oss mot ett mer hållbart samhälle

GöteneBostäder är också aktivt inom hållbarhetsområdet och deltar i Allmännyttans Klimatinitiativ med målsättningen att minska bolagets energianvändning med 30 procent samt att vara fossilfria 2030. Vi gör stora insatser för att minska energiförbrukningen i våra fastigheter utan att för den sakens skull behöva kompromissa mer än nödvändigt med komforten. Nästan alla av bolagets fordon och maskiner drivs med fossilfria drivmedel eller el. När det är dags att byta ut dem väljer vi alltid ett miljömässigt betydligt bättre alternativ. Bara genom att bo eller hyra lokal hos oss bidrar du därmed till ett mer hållbart samhälle.

Aktuellt hos oss

Vårt senaste byggprojekt i Götene innebar inte bara att vi nyproducerade 56 lägenheter genom förtätning på den centrala fastigheten Melonen 6, där vi redan före hade många lägenheter. Dessutom gjorde vi om hela utemiljön för alla boende i kvarteret och allt detta med höga hållbarhetsvärden och i samarbete med Unesco Biosfärområde Vänerskärgården med Kinnekulle. Vår nästa stora utmaning är att på ett hållbart sätt renovera och energieffektivisera våra lägenheter från 60- och 70-talet. Och med de stora företagsutbyggnader och gröna industrietableringar som är på gång i Skaraborg vill vi fortsätta bidra med ännu fler nya och hållbara boenden i Götene kommun.

Välkommen att söka bostad eller lokal hos oss!

Läs mer på Götenebostäders hemsida