Samarbetspartners

Även om arbetet med kvarteret Hemmavé drivits av GöteneBostäder i ett särskilt nära samarbete med Unesco Bisofärområde Vänerskärgården med Kinnekulle, så har värdefull samverkan skett med många olika parter för att lyckas med projektet. Som ett av Sveriges minsta kommunala bostadsbolag med endast tio anställda finns få ”inhouse” resurser hos GöteneBostäder att mobilisera för ett projekt som detta. Utan en egen byggavdelning var det viktigt att komplettera projektorganisationen med en riktigt duktig byggprojektledare och detta lyckades vi med genom att anlita Eva Eklund på EEPF i Lidköping. Många av våra befintliga hyresgäster i kvarteret har varit med redan från de första skisserna av den nya utemiljön och sedan hela vägen fram till färdigt projekt. Nedan listar vi ytterligare ett antal samverkansparter som på värdefulla sätt bidragit till projektet.

Skanska Sverige AB

Som upphandlad totalentreprenör för byggnationen i projektet har givetvis Skanska varit en mycket viktig samarbetspartner för oss. Att bygga hus och utemiljöer kräver hög professionalism. Hanteringen av de många olika inbyggda mjuka värdena i detta projekt kräver lyhördhet från alla parter och en vilja att skapa god dialog mellan beställarrepresentanter och utförare. Här har medarbetare från Skanska som medverkat i projektet gjort ett mycket fint jobb. Att som ett litet bostadsbolag få tillgång till ett av Sveriges största byggbolags alla moderna system och resurser har starkt bidragit till projektets framgångar.

Läs mer på Skanskas hemsida

Kultursystem Kinnekulle / Mötesplats Kinnekulle

Att komplettera det ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetsarbetet med ett kulturellt anslag blev viktigt för att verkligen skapa ett av Sveriges finaste bostadsområden. Vi prioriterade att starta en dialog för att göra konsten mer tillgänglig i GöteneBostäders bostadsområden och hade redan tidigare inlett en diskussion med utvecklingsprojektet Kultursystem Kinnekulle, en del av Mötesplats Kinnekulle. Det fortsatta samtalet ledde till idén om en ”konsthall under stjärnorna” i den planerade nya utemiljön på fastigheten Melonen 6. Vi utvecklade Galleri Hemmavé som resultat, och denna utställningsarena riktar sig såväl till boende i kvarteret som till allmänheten.

Läs mer på Mötesplats Kinnekulles hemsida

Götene kommun – Utbildning, Kultur och Fritid

För att sätta Galleri Hemmavé i ett sammanhang och organisera utställningsverksamheten behövde vi en samarbetspartner med professionella kompetenser inom kulturområdet. Kommunens kulturverksamhet, som också deltog redan tidigt i konstdiskussionerna, visade sig både intresserad av att medverka och dessutom vara ett mycket bra val för detta. Därför är Galleri Hemmavé numera en av kommunens officiella utställningsplatser. Vi kommer framöver att genomföra tre utställningar i hållbarhetens tecken årligen under vår, höst och vinter.

Läs mer på Götenes hemsida

Sparbanksstiftelsen Skaraborg

Det utställningskoncept som konstprojektet tagit fram för Galleri Hemmavé – särskilda ramar och tittskåp – ägs av Götene kommun och är välvilligt delfinansierat genom Sparbanksstiftelsen Skaraborg.

Läs mer på Sparbankens hemsida

Dacapo Mariestad

I arbetet med att hitta traditionella svenska trädgårdsväxter till ”Minnenas trädgård” i den nya utemiljön har Dacapo varit mycket behjälpliga och gett projektet tillgång till sina databaser.

Läs mer på Decapos hemsida

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Då byggprojektet har viktiga kopplingar till det lokala kulturlandskapet fanns det önskemål om att ett av alla de träd som skulle planteras i den nya utemiljön skulle vara en ek hämtad från Kinnekulle. Här kunde länsstyrelsen bistå och donerade en planta som drivits upp i deras regi på Hellekis Säteri på Kinnekulle.

Läs mer på Länsstyrelsens hemsida

Drivhuset i Skaraborg

Hur skulle vi på ett tillgängligt och intressant sätt berätta om vårt fina byggprojekt i hållbarhetens tecken? Och hur skulle digitala verktyg kunna användas för detta? Högskolan i Skövde är en mycket spännande nod inom digital kommunikation och dataspel. Genom Drivhuset tog vi hjälp av deras studenter, vilket visade sig vara en fullträff. Vi genomförde en intensiv workshop där många studenter från olika nationaliteter framställde och pitchade många spännande idéer. Därefter anlitade vi två studenter för att, utifrån pitcharna, ta fram en prototyp till en ”mobile first” webbapplikation som beskriver projektet Hemmavé. Den applikation som du nu tittar på är resultatet av detta samarbete. Den hade aldrig blivit verklighet utan detta fina samarbete.

Läs mer på Drivhusets hemsida

Götene Fotoklubb

Kopplingen till det lokala är ju mycket viktig i projektet. Därför kontaktade vi Götene Fotoklubb för ett samarbete kring bilder från Götene och dess omgivningar. Detta gav resultatet att våra entréer i de nya husen på Alsborgsgatan fick mycket vackra fototapeter med motiv från Kinnekulle. Dessutom utgjordes den första utställningen i Galleri Hemmavé, under julmånaden 2023/2024, huvudsakligen av naturbilder från Götene kommun, tagna av fotografer från klubben.

Läs mer på Götene Fotoklubbs Facebook-sida

Götene Trädgårdsförening

För att inspirera kvarterets hyresgäster att komma igång med egen hållbar odling på innergården samverkar GöteneBostäder med Götene Trädgårdsförening. Föreningen har flera trädgårds- och odlingskunniga medlemmar som kommer vara behjälpliga inledningsvis under våren 2024.

Läs mer om Götene Trädgårdsförening på svensktradgard.se